Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Wat is een spaarhypotheek?

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek was voorheen één van de populaire hypotheekvormen. Destijds was er met deze vorm namelijk een groot belastingvoordeel te behalen. Dit is gewijzigd. Bij een spaarhypotheek wordt gedurende de looptijd niet afgelost. De premie bestaat in plaats daarvan uit 2 delen: een spaardeel en een overlijdensrisicodeel. Met het spaardeel wordt er, uiteraard gespaard zodat de hypotheek aan het einde van de looptijd kan worden afgelost. Met het overlijdensrisicodeel verzeker je een bepaalde hoofdsom, zodat als je voortijdig komt te overlijden, (een deel van) de hypotheek kan worden afgelost. Het verzekerde bedrag is bij de spaarhypotheek even hoog als de hypotheekschuld (van het spaarhypotheekdeel). Daarnaast is de hypotheekrente aan de spaarrente gekoppeld. Als de rente laag is, dan is de inleg op de spaarpremie hoger, dan bij een hoge rente. Want aan het eind van de looptijd van de hypotheek is het de bedoeling dat je deze kunt afbetalen met het opgebouwde vermogen op de spaarrekening. Hieronder hebben wij geïllustreerd hoe de maandlast van de spaarhypotheek eruit ziet. 

Tabel spaarhypotheek

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Als je jouw spaarhypotheek voor 1 april 2013 hebt laten aanmerken als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), dan betaal je tijdens de looptijd geen vermogensrendementsheffingen over het opgebouwde vermogen.

De kenmerken van de spaarhypotheek op een rij:

Hieronder hebben we kort voor je opgesomd wat de specifieke kenmerken zijn van de spaarhypotheek:

 • Tijdens de looptijd los je niet af
 • Je maandlast bestaat uit een spaarpremie, een overlijdensrisicopremie en de hypotheekrente
 • De vermogensopbouw om de hypotheek uiteindelijk af te lossen gebeurt door middel van de spaarpremie
 • Bij hypotheken die voor 1 januari 2013 afgesloten zijn, kan er nog geprofiteerd worden van de hypotheekrenteaftrek
 • Daalt de hypotheekrente? Dan betekent dit niet dat je voordeliger uit bent met deze hypotheekvorm
 • Voor nieuw af te sluiten hypotheken is deze vorm belastingtechnisch niet langer interessant

Spaarrente gekoppeld aan hypotheekrente

Bij de spaarhypotheek is de hypotheekrente gekoppeld aan de spaarrente. Heb je een hypotheekrente van 5%? Dan is de spaarrente ook 5%. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Als je rentevaste periode afloopt en de hypotheekrentes laag zijn, krijg je dus ook een lage spaarrente. Dit is dan ook een reden waarom het oversluiten financieel onverstandig kan zijn. Want als je wilt oversluiten, omdat elders de hypotheekrente laag is, krijg je daarbij ook een lage spaarrente aan gekoppeld.

Verandering vanwege hypotheekcrisis

Voor 1 januari 2013 was het mogelijk om onder andere de spaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, waarbij maximaal te profiteren viel van de hypotheekrenteaftrek. Bij deze vormen werd er namelijk gedurende de looptijd niet afgelost, waardoor het rentebedrag hoog bleef. De rente kon weer afgetrokken worden van de inkomensbelasting. Een goede reden dus waarom hypotheekvormen waarbij niet werd afgelost voorheen zeer populair waren. De kredietcrisis gooide echter roet in het eten.

De kredietcrisis startte eind 2006 in Amerika. Er waren Amerikaanse huizenbezitters die problemen kregen met het aflossen van de hypotheek. Het ging hierbij om Amerikanen die met een laag inkomen en weinig eigen kapitaal relatief dure hypotheken hadden afgesloten. Er waren hypotheekverstrekkers die deze klanten hypotheken hebben verstrekt, waarbij de eerste jaren een lage hypotheekrente betaald moest worden. De maandelijkse lasten waren dus eerst goed te betalen, tot de rente werd verhoogd. Deze woningbezitters kwamen vervolgens in de knel en moesten noodgedwongen hun woning verkopen. Op dat moment merkten wij in Nederland nog weinig van de crisis. In het voorjaar van 2007 werden de problemen echter groter in Amerika en was het lenen van geld in Nederland ook duurder geworden.

Tijdens de zomer van 2008 werd de kredietcrisis ook merkbaar in Nederland. Een aantal banken konden de hoge rente, die ze beleggers hadden beloofd, niet meer uitbetalen. Ondanks dat de Europese Centrale Bank in Frankfurt bijsprong, werd men angstiger. De consumenten- en producentenvertrouwen daalde, waardoor er minder werd geproduceerd en minder geld werd uit gegeven. Dit zorgde er onder andere voor dat het niet goed ging met de Nederlandse economie. We hebben hierdoor in Nederland jaren te maken gehad met hoge werkloosheid en gedaalde woningprijzen.

De overheid besloot dat er iets moest gebeuren om deze grote problemen in de toekomst te voorkomen. Per 1 januari 2013 kan er daarom niet meer gekozen worden voor hypotheken waarbij niet wordt afgelost, zoals de spaarhypotheek, om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Om tegenwoordig van deze regeling te profiteren moet er gekozen worden tussen de annuïteiten- of lineaire hypotheek. Daarnaast zijn de regels van de maximale hypotheek gewijzigd.

Hypotheekverstrekker kan niet wijzigen bij spaarhypotheek

Sommige mensen willen tussentijds hun hypotheek naar een andere hypotheekverstrekker oversluiten, omdat de hypotheekrentes zijn gedaald. Bij een spaarhypotheek kies je een bepaalde hypotheekverstrekker en daar blijf je de gehele looptijd bij. Oversluiten is mogelijk, maar kan financieel onverstandig zijn. Dit komt omdat de hypotheekrente gekoppeld is aan de spaarrente. Stel je had eerst een hypotheekrente van 4%, dan was de spaarrente ook 4%. Wil je bij een andere hypotheekverstrekker, omdat daar de hypotheekrente 2% is? Dan is echter de spaarrente ook 2% en moet je maandlast verhoogd worden. Je bouwt minder vermogen op door de lagere spaarrente, maar aan het eind van de looptijd dien je wel je hypotheek met het spaargeld kunnen aflossen. Oversluiten levert dus in veel gevallen geen financieel voordeel op.  

Extra aflossen spaarhypotheek

Heb je een eigen vermogen en wil je daarmee je spaarhypotheek extra aflossen? Je kunt ervoor kiezen om een bedrag af te lossen op je spaarpremie, in plaats van je hypotheek af te lossen. De spaarrente van de spaarhypotheek is gelijk aan de hypotheekrente die je betaalt. Als je nu op je gewone spaarrekening een lagere rente ontvangt, kun je ervoor kiezen om dit geld op de spaarrekening van je hypotheek te storten. Met een hoge hypotheekrente heb je dus meer opbrengst over het geld op de spaarrekening van de hypotheek, dan je privé spaarrekening. Als je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen dan kan dit je een voordeel bieden. Uiteraard gelden er wel regels over het extra storten op de spaarrekening. Bekijk daarom altijd eerst wat de maximale toegestane aflossing op het spaargedeelte is. En controleer of de hypotheekverstrekker extra kosten in rekening brengt als je hiervoor kiest.

Wil je liever extra aflossen op de spaarhypotheek zelf? Raadpleeg dan je hypotheekadviseur. Deze kan voor je bekijken of het verstandig is in jouw situatie om extra af te lossen. Vaak is dit namelijk niet interessant bij een spaarhypotheek.

Huidige hypotheekvorm wijzigen

Wil je jouw spaarhypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm? Een vorm waarbij je aflost en gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek? Dan kun je kiezen voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek.

Heb je voor 1 januari 2013 een andere hypotheekvorm gekozen en wil je deze nu omzetten naar een spaarhypotheek? Dan kan dat, waarbij je de regeling rondom de hypotheekrenteaftrek blijft behouden. Wel wordt er door de hypotheekverstrekker getoetst of je voor het omzetten in aanmerking komt. Daarvoor worden de normen, die per 1 augustus 2011 zijn vastgesteld, gebruikt. Vraag eerst een hypotheekadviseur om advies. Deze kan voor jou bekijken of dit wel een goede keuze is.

Hypotheekrenteaftrek bij spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is interessant voor mensen die voor 1 januari 2013 de hypotheek hebben afgesloten. Alleen dan mag de bestaande hypotheek worden omgezet of overgesloten, zonder dat de hypotheekrenteaftrek verloren gaat. Als je nu kiest voor de spaarhypotheek, dan kun je geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast is de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) alleen nog beschikbaar voor dezelfde groep woningbezitters, echter moeten ze dan voor 1 april 2013 een KEW bij de hypotheek hebben afgesloten.

Nationale Hypotheek Garantie en spaarhypotheek

Voorheen was het mogelijk om Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten met een spaarhypotheek. De Nationale Hypotheek Garantie is een extra bescherming. Stel dat je zonder schuld jouw woning noodgedwongen moet verkopen, waarbij je een restschuld overhoudt. Dan wordt de restschuld voor je betaald. Tegenwoordig is dit echter niet meer mogelijk bij de aanvraag van een nieuwe spaarhypotheek, omdat de NHG regels zijn aangescherpt.

Voordelen van de spaarhypotheek:

Omdat de spaarhypotheek in het verleden fiscaal aantrekkelijk was, werd deze vorm regelmatig gekozen. De voordelen van deze hypotheekvorm:

 • Als je de hypotheek voor 2013 hebt afgesloten kun je gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Heb je daarnaast voor 1 april 2013 gekozen voor KEW? Dan kun je belastingvrij een vermogen opbouwen.
 • Eventuele rentestijgingen tijdens de looptijd worden gedempt, doordat de hypotheekrente gekoppeld is aan de spaarrente.
 • Je loopt niet het risico dat je het benodigde eindkapitaal niet haalt.

Nadelen van de spaarhypotheek:

 • Sluit je nu deze hypotheek af, of wil je jouw huidige hypotheek verhogen? Dan kun je geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Voor de hypotheekrenteaftrek kun je alleen gebruik maken als je kiest voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek.
 • Er geldt vaak een hogere rente dan bij een andere hypotheekvorm. Echter is de spaarrente hieraan gekoppeld, waardoor dit effect gedempt wordt. Is er een lage hypotheekrente, dan is de spaarrente ook laag en wordt jouw maandlast hoger.
 • Je bent bij een spaarhypotheek vaak gebonden aan één instelling voor het lenen, sparen en verzekeren. Oversluiten heeft vaak geen zin.

Oriënterend hypotheekgesprek aanvragen

Meer interessante pagina's: Hoeveel kan ik lenen voor een huis? - Maandlasten hypotheek laten berekenen - Waaruit bestaan de hypotheeklasten? - De goedkoopste hypotheek vinden

 

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: spaarhypotheek van Kaspars Grinvalds/ Shutterstock.com