Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Dekking inboedelverzekering

Dekking inboedelverzekering

Als je een inboedelverzekering afsluit, dan moet daar een bedrag aan gekoppeld worden. Dit is de zogenaamde verzekerde som; het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert bij inboedelschade. Over dit bedrag wordt ook je premie berekend. De verzekerde som en de premie worden overigens jaarlijks verhoogd of verlaagd met het indexcijfer voor inboedels. Dit wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Als de verzekerde som lager is dan de waarde van je inboedel, ben je onderverzekerd. Dat is naar, want dat zou bijvoorbeeld in geval van brand kunnen betekenen dat je niet genoeg krijgt uitgekeerd om je spullen mee te vervangen. Is het bedrag hoger dan de waarde van je inboedel, dan ben je oververzekerd. Ook dat is jammer, want dan betaal je eigenlijk te veel premie. Het is ook verstandig om erop te letten dat sommige bezittingen niet door verschillende verzekeringen gedekt worden, want dan bent u dubbel verzekerd.

Niet altijd de nieuwwaarde uitgekeerd bij een inboedelverzekering

Een inboedelverzekering keert niet altijd de nieuwwaarde uit. Het kan dus gebeuren dat je zoveel schade hebt aan je bankstel, dat je een nieuwe moet kopen, terwijl je maar een paar honderd euro vergoed krijgt. Verzekeraars kijken namelijk naar de leeftijd van je huisraad en rekenen dan per jaar een bepaald bedrag aan afschrijving. Alleen wanneer de waarde van het object nog boven de 40 procent van de nieuwwaarde ligt, keert de verzekering daadwerkelijk de nieuwwaarde uit. In het geval van het bankstel betekent het dus dat je de nieuwwaarde waarschijnlijk wel vergoed krijgt als de bank niet ouder is dan een paar jaar, maar dat je veel minder vergoed krijgt als de bank al tien jaar oud is. 

In sommige gevallen keert de verzekeraar een extra bedrag uit, bovenop de verzekerde som. De volgende kosten worden vaak gedekt:

 • Bereddingskosten: de kosten die worden gemaakt om schade te voorkomen of te verminderen. Het doet er hierbij overigens niet toe of de poging om de schade te voorkomen of te verminderen, gelukt is. De kosten van een nieuwe handblusser vallen bijvoorbeeld onder de bereddingskosten, als je met de oude handblusser hebt geprobeerd de brand in jouw huis te blussen. Je hebt daarmee tenslotte een poging gedaan om grotere schade te voorkomen.
 • Expertisekosten: de kosten van een expert die moet worden ingeschakeld om bijvoorbeeld de omvang of de ernst van de schade vast te stellen.
 • Opruimingskosten: de kosten die moeten worden gemaakt om bijvoorbeeld de restanten van een afgebrand huis op te ruimen, voordat met de herbouw gestart kan worden.
 • Kosten voor noodvoorzieningen: de kosten die worden gemaakt om een noodvoorziening aan te brengen, zoals een provisorische reparatie van jouw dak, voordat het blijvend gerepareerd of vervangen kan worden.

Dekking waardevolle spullen

De meeste inboedelverzekeringen hebben een relatief laag standaard bedrag voor de dekking van kostbaarheden. Als je sieraden, audiovisuele apparatuur, kunst of muziekinstrumenten bezit die meer waard zijn dan het standaard dekkingsbedrag, dan is het raadzaam om een kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Het voordeel van deze extra verzekering is dat de meeste verzekeraars de schade aan jouw kostbaarheden ook dekken als deze buitenshuis is ontstaan; als jouw fotocamera of horloge tijdens een dagje uit gestolen wordt bijvoorbeeld. Hierbij geldt overigens wel dat de diefstal niet ‘uitgelokt’ moet zijn, doordat je bijvoorbeeld een camera onbewaakt op het terras liet liggen.

Dekking inboedel binnen en buitenshuis

Of uw verzekeraar het schadebedrag aan u uitkeert, hangt onder andere af van de plaats waar de goederen zich bevonden op het moment dat de schade ontstond. Verzekeraars maken onderscheid tussen verschillende locaties en passen daarop de dekkingsgraad aan:

 • Inboedel in en bij de woning: schade aan de inboedel in uw eigen woning is gedekt conform de polisvoorwaarden.
 • Inboedel in trappenhuizen en portieken: hiermee worden de ruimtes bedoeld die in hetzelfde gebouw zijn, maar die niet tot de eigen woning behoren. Deze ruimtes zijn voor derden toegankelijk en daarom geldt in geval van diefstal dat de inboedel alleen gedekt is als er sprake is van inbraak.
 • Inboedel aan de buitenkant van de woning: alles wat aan de buitenkant van uw huis bevestigd is, zoals zonweringen, satellietschotels en antennes zijn in principe gedekt, behalve als het gaat om vandalisme of diefstal.
 • Inboedel onder een afdak, op het balkon of in de tuin: inboedel op deze plaatsen is het minst goed gedekt tegen schade. Als er sprake is van diefstal, storm, vandalisme of neerslag, wordt de schade meestal niet vergoed, tenzij het gaat om uw wasgoed of om tuinmeubilair.
 • In andere gebouwen of op andere plaatsen: uw inboedel is ook gedekt als u het meeneemt naar een ander gebouw of naar een andere plaats. Denk bijvoorbeeld aan een campingbedje voor een baby dat u meeneemt naar uw familie, of aan een extra stoel die u meeneemt naar een drukke verjaardag.
  In andere gebouwen is er dekking voor alle genoemde schades, hoewel er bij diefstal wel sprake moet zijn van inbraak. Als u spullen in uw auto heeft liggen, zijn die in principe ook verzekerd, tenzij u de auto niet had afgesloten of wanneer de spullen van buitenaf duidelijk zichtbaar waren.
  Als u spullen, waar dan ook, kwijtraakt door beroving of afpersing dan is de hierdoor ontstane schade ook gedekt door de inboedelverzekering.

Ga terug naar de verzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

 

Afbeelding: Dekking inboedel binnen en buitenshuis van Mukhina Viktoriia/ Shutterstock.com