Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

De maandlasten van uw hypotheek

Wilt u een nieuwe woning kopen, of bent u van plan om uw hypotheek over te sluiten? Dan is het fijn om te weten hoe hoog het maandbedrag voor de hypotheek is. Hoe berekent de hypotheekverstrekker de hypotheek maandlasten? Antwoord op deze en andere vragen over de maandelijkse kosten voor een hypotheek beantwoorden wij voor u.  

Maandlasten hypotheek berekend door hypotheekverstrekker

De hypotheekvorm is een grote factor die de hypotheek maandlasten bepaalt, want bij elke hypotheekvorm is de maandlast anders. De hypotheek maandlasten worden bepaald aan de hand van de onderstaande onderdelen:

  • De aflossing
  • De hypotheekrente
  • Eventuele verzekeringspremies

De aflossing

Als u nu voor het eerst een nieuwe hypotheek afsluit moet dit minstens een lineaire- of annuïteitenhypotheek zijn. Bij deze vormen lost u gedurende de looptijd de hypotheek af. De hypotheek maandlasten bestaan dan dus uit in ieder geval de aflossing. In het verleden was het wel mogelijk om andere hypotheekvormen af te sluiten, waarbij er niet gelijk werd afgelost.   

Maandlasten lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek bestaan de maandlasten uit 2 delen: de aflossing en de hypotheekrente. Het aflossingsgedeelte wordt berekend door het hypotheekbedrag te delen door de aantal aflossingen. Heeft u bijvoorbeeld een hypotheek van € 200.000? Dan betaalt u iedere maand € 555,55 aan aflossingen (€ 200.000/ 360 aflossingen). De hypotheekrente wordt berekend over het hypotheekbedrag dat nog niet is afgelost. Dit onderdeel wordt iedere maand weer wat kleiner, omdat u maandelijkse aflost. Aan het begin betaalt u meer hypotheekrente dan aan het einde van de hypotheek. Bij deze hypotheekvorm kunt u gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Omdat u steeds minder rente gaat betalen wordt de belastingteruggave ook minder gedurende de looptijd.

Maanlasten annuïteiten hypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek blijven de hypotheek maandlasten de gehele looptijd hetzelfde, afgezien van rentewijzigingen. De opbouw van de maandlasten wijzigen wel. In het begin betaalt u namelijk veel rente en lost u weinig af. Aan het einde van de looptijd is dat andersom: dan betaalt u weinig rente en lost u veel af. Omdat u steeds minder rente gaat betalen kunt u ook steeds minder hypotheekrente aftrekken van de belasting. Dit zorgt ervoor dat de netto-maandlasten tijdens de looptijd stijgen.

Hypotheek maandlasten aflossingsvrije hypotheek

Heeft u in het verleden een aflossingsvrije hypotheek afgesloten? Dan lost u niet af gedurende de looptijd. Pas aan het einde van de looptijd moet u het gehele bedrag kunnen betalen. Daarom bestaan uw hypotheek maandlasten niet uit de aflossing, wel uit de rente en verzekeringspremies. Omdat u niet aflost blijft het rentebedrag gedurende de looptijd gelijk, tenzij u heeft gekozen voor een variabele rente of uw rentevast periode is afgelopen. Met deze hypotheekvorm wordt er geen vermogen opgebouwd, dus het aflossen aan het einde van de looptijd moet worden gedaan door verkoop van de woning of met spaargeld. Heeft u aflossingsvrije hypotheek voor januari 2013 afgesloten? Dan kunt u de hypotheek oversluiten of omzetten zonder dat u het recht op hypotheekrenteaftrek verliest.

Maandbedrag bij spaarhypotheek

Heeft u in het verleden een spaarhypotheek afgesloten? Dan wordt er tijdens de looptijd niet afgelost. De premie bestaat uit twee delen: het spaargedeelte en een overlijdensrisicodeel. Het spaardeel wordt op een geblokkeerde spaarrekening gestort, zodat u hiermee aan het eind van de looptijd de hypotheek kunt aflossen. Het overlijdensrisicodeel zorgt ervoor dat u een vermogen opbouwt zodat, als u voortijdig komt te overlijden, de hypotheek (gedeeltelijk) kan worden afgelost.

De hypotheekrente

De hypotheekrente heeft ook een grote invloed op het maandbedrag voor de hypotheek. U betaalt meer rente op een hoger hypotheekbedrag dan bij een laag hypotheekbedrag. Daarnaast is het rentebedrag afhankelijk van de rentepercentage die u afsluit. Sluit u een variabele hypotheekrente af? Dan profiteert u hiervan als de rentes laag zijn. Echter, als de rentes stijgen dan worden uw lasten ook hoger. Zet u de rente voor een periode vast, dan geldt hoe langer de periode u de rente vast zet hoe hoger de rente is.

Belastingteruggave rente

Gelukkig kunt u in sommige gevallen ook geld terug krijgen over de betaalde hypotheekrente. Dit door middel van de hypotheekrenteaftrek. Hoeveel u precies terug krijgt is afhankelijk van de belastingschijf waarin uw inkomen valt. Dit zorgt ervoor dat uw maandlasten uiteindelijk lager uitvallen. Zoals eerder vermeld kunt u, als u nu een nieuwe hypotheek afsluit, alleen van de hypotheekrenteaftrek gebruik maken als u kiest voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek.

Eventuele verzekeringspremies

Vaak wil een hypotheekverstrekker dat u een overlijdensrisicoverzekering, een woonlastenverzekering en werkloosheidsverzekering afsluit bij het aangaan van een hypotheek. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat u, als u komt te overlijden, werkloos of arbeidsongeschikt raakt, door middel van de betaalde premies een vermogen opbouwt om de hypotheek (gedeeltelijk) af kunt lossen. De maandlasten bestaan dus ook uit de premies voor deze verzekeringen.

Netto en bruto maandbedrag hypotheek

Het bruto maandbedrag is het bedrag dat u aan de hypotheekverstrekker maandelijks betaalt. Dit zijn de maandelijkse hypotheeklasten zonder de teruggave van belasting. Zoals eerder besproken kunt u in sommige gevallen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Daardoor krijgt u van de Belastingdienst een deel terug over de betaalde hypotheekrente. Het jaarlijkse voordeel hiervan wordt teruggerekend naar het voordeel dat u maandelijks heeft. De netto hypotheek maandlasten zijn de bruto maandlasten min het maandelijkse belastingvoordeel. De netto hypotheek maandlasten zijn bij een annuïteitenhypotheek in het begin laag, omdat u in het begin weinig aflost. De netto maandlasten stijgen gedurende de looptijd.

Een onafhankelijke hypotheekadviseur de hypotheek maandlasten laten berekenen

Op diverse sites kunt u een globale berekening laten maken van de maximale hypotheek die u kunt verkrijgen en een berekening van de hypotheek maandlasten. Deze sites geven met tools een goed globaal beeld van de maximale hypotheek, echter wordt er niet rekening gehouden met uw eventuele toekomstwensen en vaste lasten die u al heeft. Een onafhankelijke hypotheekadviseur houdt hier wel rekening mee. U kunt samen met de adviseur uw toekomstplannen bespreken, bijvoorbeeld uw kinderwens of uw plan om later minder te gaan werken. Hierdoor krijgt de adviseur een goed beeld van de mogelijkheden, kan u advies geven en de hypotheek maandlasten voor u berekenen. Vraag hier een oriënterend hypotheekgesprek aan. 

Meer interessante pagina's: Hoeveel hypotheek kan ik krijgen - Hypotheek oversluiten - Kosten hypotheek oversluiten

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: De maandlasten van uw hypotheek van Lumpang Moonmuang/Shutterstock.com