Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Regels hypotheekverstrekking

Het is niemand ontgaan: de crisis waarbij banken omvielen en consumenten in financiële problemen kwamen door te hoog afgesloten hypotheken en enorme restschulden. Om dit in de toekomst te voorkomen, zijn er regels door de overheid opgesteld in de Gedragscode Hypothecaire Financiering, die sinds 1 augustus 2011 geldt.

In deze gedragscode is vastgesteld hoe de maximale hypotheek moet worden berekend en hoe de hypotheekverstrekker of adviseur u moet voorlichten bij het aangaan van een hypotheek.

Berekenen van maximale hypotheek

Tegenwoordig wordt de maximale hypotheek bepaald door middel van de onderstaande punten:

  • de hoogte van uw inkomen;
  • de hoogte van uw eigen vermogen;
  • de hoogte van de hypotheekrente;
  • de marktwaarde van uw woning.

Ook als u een creditcard, doorlopend krediet of persoonlijke lening hebt, wordt dit meegerekend: dan wordt er van uitgegaan dat u twee procent van de kredietlimiet of lening als financiële last hebt. Bij een studieschuld wordt 0,75 procent van de lening als maandelijkse financiële last gerekend.

Overige voorwaarden hypotheekrenteaftrek

Als u gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek, dan moet er worden afgelost, door middel van een lineaire of annuïteitenhypotheek. U mag maximaal dertig jaar gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Heeft u uw vorige woning met een restschuld verkocht? Bij sommige hypotheekverstrekkers is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de restschuld mee te financieren. Hiervan is de rente tien jaar aftrekbaar. Deze regeling geldt alleen als de restschuld tussen 29 oktober 2012 en 1 januari 2018 is ontstaan.

De hypotheek mag in 2015 niet hoger zijn dan 103% van de marktwaarde van de woning, inclusief overdrachtsbelasting. Dit wordt elk jaar met 1% verlaagd: in 2018 mag u nog maar 100% van de marktwaarde van de woning lenen en de bijkomende kosten moet u uit eigen zak betalen. Het bedrag dat u maximaal kunt lenen, is dus afhankelijk van de marktwaarde. Tot 2018 kunt u iets meer lenen dan de marktwaarde van de woning. Hierop is één uitzondering: als u in de woning energiebesparende voorzieningen aanbrengt, bijvoorbeeld zonnepanelen, dan mag u maximaal 106% van de waarde van de woning lenen.

Nationale Hypotheek Garantie

Als u de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wilt afsluiten dan mag de hypotheek die u afsluit tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 maximaal € 265.000,- bedragen. Lees hier meer over Nationale Hypotheek Garantie.

Ga in gesprek met een adviseur om te bekijken hoeveel u maximaal kunt financieren door middel van een hypotheek.

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

 

Afbeelding: hypotheekverstrekking van Bacho/ Shutterstock.com