Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering vergelijken loont!

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die je afsluit zodat je gedekt bent voor de kosten van juridische hulp. Als je dus hulp nodig hebt van een advocaat of advies van een jurist, dan kun je de rechtsbijstandsverzekering inschakelen. De verzekeringsspecialisten van Consumind Finance helpen je graag bij het vergelijken van rechtsbijstandverzekeringen. 

Gezinsrechtsbijstandverzekering

Via Consumind Finance kun je terecht voor een gezinsrechtsbijstandverzekering. Wanneer je niet alleen jezelf maar ook je gezin wilt verzekeren dan kun je deze verzekering afsluiten. Studerende uitwonende kinderen kun je op deze manier dus direct meeverzekeren. Ook is het niet ongebruikelijk dat inwonende ouders en/of schoonouders ook onder de dekking vallen. Je kunt aanspraak maken op de dekking van een gezinsrechtsbijstandverzekering wanneer jij of een van de gezinsleden betrokken zijn bij een conflict.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kun je deze rechtsbijstandverzekering ook afsluiten wanneer je maar met z’n tweeën bent of gewoon alleen bent.

Gezinsrechtsbijstandverzekering is een vrij uitgebreide variant van een rechtsbijstandverzekering, die dekking biedt op de volgende modules en situaties. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties. 

  • Consument en wonen: bij conflicten met buren, gemeenten en buren. Maar ook wanneer je als consument een overeenkomst sluit of bij de (ver)koop/huur of bouw van je woning;
     
  • Verkeer en letsel: bij schade en persoonlijk letsel in het verkeer. Maar ook bij de (ver)koop, onderhoud, reparatie en verzekering van je motorrijtuig of kosten na pech of een ongeval;
  • Werk en inkomen: bij ontslag, reorganisatie of faillissement van de werkgever.

Het is dus goed om een beeld te hebben van welke modules voor jou van belang zijn en welke niet. Hiermee voorkom je dat je bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering niet genoeg verzekerd bent of juist te veel betaald voor dekking die niet nodig is.

Verschillende vormen

Er zijn twee vormen van een rechtsbijstandverzekering, namelijk in natura en in geld.

De meeste rechtsbijstandverzekeringen zijn naturaverzekeringen. Wanneer we spreken van een rechtsbijstandverzekering in natura dan houdt dit in dat de verzekeraar advocaten en/of andere juristen in dienst heeft die jouw zaak behandelen. In sommige gevallen kan er een externe advocaat ingeschakeld worden, als er bijvoorbeeld een advocaat nodig is die zich heeft gespecialiseerd op een bepaald gebied. De meeste verzekeraars hanteren wel een maximumbedrag aan advocaatkosten om te vergoeden.

Wanneer het gaat om een rechtsbijstandverzekering in geld dan stelt de verzekeraar een bedrag beschikbaar waarvoor je zelf een advocaat kunt kiezen. Deze vorm komt in Nederland bijna niet voor.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Je bent gedekt met een rechtsbijstandverzekering voor de kosten van bijna alle juridische geschillen. De kosten van boetes, geldstraffen of dwangsommen vallen hier echter wel buiten en moet je dus zelf betalen. Het kan per verzekeraar verschillen wat er precies onder je rechtsbijstandverzekering valt. De exacte voorwaarden waaraan je moet voldoen om de kosten van je advocaat of jurist vergoed te krijgen, vindt je in de polisvoorwaarden.

Om te voorkomen dat je pas een rechtsbijstandverzekering afsluit op het moment dat je een juridisch geschil hebt, geldt er vaak een wachttijd van drie maanden. Je kunt dan dus pas drie maanden na het afsluiten gebruik maken van je rechtsbijstandverzekering. Je kunt de rechtsbijstandverzekering ook na die drie maanden wachttijd niet gebruiken voor geschillen die al bestonden op het moment dat je de verzekering afsloot.

Wet op rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering is niet verplicht of altijd noodzakelijk maar de verzekeringsspecialisten van Consumind zien dit toch als een zinnige verzekering. De meeste mensen komen vroeger of later in aanraking met juridische zaken rondom inkomen, woning, verkeersongelukken etc. De rechtsbijstandverzekering is voor een paar euro per maand af te sluiten en hiermee kun je toch gebruik maken van juridische hulp als dit onverhoopt op je pad komt.

Als je geen rechtsbijstandverzekering hebt en ook geen middelen hebt om een advocaat te kunnen betalen, dan kun je beroep doen op de Wet op de rechtsbijstand. Je kan dan wel gewoon hulp krijgen, maar er worden in deze wet wel eisen gesteld aan de hoogte van de vordering, de kans van slagen en aan de hoogte van het gezinsinkomen. Je zal dus moeten meebetalen wanneer blijkt dat het inkomen hoger is. Als de procedure wordt verloren, dan kan het gebeuren dat de kosten die hieruit voortkomen door jou betaalt moeten worden. Daarom wordt er eerst altijd gekeken of er wel een reële kans bestaat om het proces te winnen.
 

Stopzetting

Als de verzekeraar voorziet dat jouw zaak weinig kans van slagen heeft, dan kan hij besluiten om de zaak te stoppen. Een second opinion aanvragen bij een andere advocaat mag dan wel. Ziet deze advocaat wel een winkans, dan mag je alsnog doorgaan op kosten van de verzekeraar. Als deze advocaat ook geen kans van slagen ziet dan kun je alleen nog op eigen kosten procederen. Win je de zaak alsnog dan moet de verzekeraard dit vergoeden.

Gegarandeerde pakketkorting bij overstap

Heb je elders al een rechtsbijstandverzekering lopen dan kun je deze vergelijken via Consumind Finance. Wanneer je wilt overstappen met 3 of meer verzekeringen, bieden we een minimale pakketkorting van 10% aan op de huidige polissen. Je bent dan dus altijd voordeliger uit met een overstap. Nog geen rechtsbijstandverzekering afgesloten maar wel interesse? Ook dan kan de verzekeringsspecialist van Consumind Finance een mooi aanbod doen. 

Ga terug naar de verzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage