Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

De fiscale gevolgen van een lening

Soms heeft het afsluiten van een lening gevolgen voor uw belastingaanslag. Zo kan het gebeuren dat u minder belasting in box drie hoeft te betalen; een lening is een schuld en schulden verminderen de waarde van uw eigen vermogen. Als u veel eigen vermogen heeft (spaargeld, beleggingen, aandelen) dan moet u daar belasting over betalen als u boven een bepaalde grens komt. Wanneer u meer eigen vermogen heeft dan €21.000 21.330(of samen met uw partner €42.000 42.660), dan moet u belasting betalen over het deel van uw vermogen dat boven de grens uitkomt: de zogenaamde vermogensbelasting. Een schuld mag u echter van uw vermogen aftrekken, waardoor een lening ervoor kan zorgen dat u onder de belastinggrens uitkomt of dat u minder boven de grens overhoudt.

Rekenvoorbeeld: U heeft aandelen ter waarde van €30.000 en een schuld (persoonlijke lening of doorlopend krediet) van 8.000, die u niet heeft besteed aan de verkoop, verbetering of het onderhoud van uw woning, maar bijvoorbeeld aan een auto of een vakantie. Deze schuld komt boven de zogenaamde schuldendrempel uit. Die ligt voor alleenstaanden op €3.000 en voor fiscale partners op €6.000. Pas als uw schuld, of gezamenlijke schulden, boven deze drempel uitkomt, mag u ze aftrekken van de belasting. In box drie zou u over €9.000 belasting moeten betalen: uw vermogen van €30.000 - €21.000 21.330 vrijstelling. Maar u heeft immers een schuld van €8.000. Eerst moet u hier de schuldendrempel van €3.000 van aftrekken. Dan houdt u €5.000 over. Dit bedrag mag u van uw vermogen aftrekken: €30.000 - €5.000 is €25.000. Als u hiervan de vrijstelling van €21.000 21.330 aftrekt, dan hoeft u dus nog maar over €4.000 belasting te betalen, in plaats van over de €9.000 wanneer u geen schuld had gehad.

Rente aftrekken in box één

Soms mag u de rente van een persoonlijke lening aftrekken via de regeling van de hypotheekrenteaftrek. Dat kan niet altijd, maar alleen als u de lening heeft afgesloten voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van uw woning. Daarnaast moet de lening in maximaal dertig jaar annuïtair worden afgelost (dus met een maandelijks vast aflossingsbedrag). Als u dus een persoonlijke lening heeft afgesloten die aan de voorwaarden voldoet, dan valt de lening niet in box drie, maar in box één. Dit is de box voor belastbaar inkomen uit werk en woning. U kunt de rente van die lening dan aftrekken van uw belastbaar inkomen. Voordat u een persoonlijke lening afsluit, is het verstandig om uit te zoeken of dat voor u het meest voordelig is. Misschien is het verstandiger om de hypotheek te verhogen, omdat die rente vaak lager is. Aan de andere kant: bij het verhogen van een hypotheek komen veel extra kosten kijken, dus u zult moeten doorrekenen wat u uiteindelijk het minste kost.

Ga terug naar de lenen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: fiscale gevolgen van een lening van Rido/Shutterstock.com