Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Ik heb een restschuld, maar wel NHG. Wat nu?

Als je voldoet aan de voorwaarden voor kwijtschelding, dan kan je hypotheekverstrekker een verliesdeclaratie indienen. De NHG beoordeelt de declaratie aan de hand van de opgestelde criteria (zie hiervoor de vraag ‘Waar moet ik aan voldoen om de restschuld kwijtgescholden te krijgen?’) Vervolgens wordt je schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomst. Als je recht hebt op kwijtschelding, dan betaalt Stichting Waarborgfonds Eigen Woning het bedrag van de restschuld aan de hypotheekverstrekker.