Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Weinig keuzemogelijkheden tussen zorgpolissen

Consumenten vinden dat er minder keuze dan voorheen is tussen zorgpolissen en betwijfelen of overstappen beloond zal worden. Dit is een conclusie van de Zorgmonitor, een jaarlijkse steekproef onder consumenten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Uit het onderzoek blijkt dat wat consumenten denken over eventuele mogelijkheden een passende zorgverzekering te kiezen niet overeen te komen met wat in de praktijk werkelijk mogelijk is. Ze hebben het idee dat er minder verschillen zijn in prijs, dekking en vrije zorgkeuze in basisverzekeringen. De ACM onderzoekt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) of dat in 2017 en 2018 inderdaad zo is geweest. ACM wil verder dat polissen beter vergelijkbaar en begrijpelijker worden.

Overstapgedrag

In dit jaar is 11 procent van de consumenten overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Hetzelfde percentage heeft de verzekerde zorg aangepast. 54 procent heeft zich niet verdiept in een eventuele overstap en 24 procent oriënteerde zich wel, maar is uiteindelijk niet overgestapt. ACM en Nza bekijken ook of consumenten op hun zorgverzekering kunnen besparen door voor een vrijwel identieke, maar goedkopere polis te kunnen kiezen. Het lijkt er wel op, maar voor consumenten (ruim de helft van de consumenten) is het niet altijd even duidelijk of overstappen echt loont. Uitkomsten van het onderzoek verwachten de bedrijven in de zomer van 2018.

Kloonpolissen

De Consumentenbond vindt het niet vreemd dat consumenten weinig verschillen in het polisaanbod ervaren. De organisatie constateerde in 2017 al dat er voor 2018 weer kloonpolissen op de markt waren. Kloonpolissen zijn polissen, die (vrijwel) geheel hetzelfde zijn wat betreft dekking, gecontracteerde zorgverleners en vergoedinspercentages voor niet-gecontracteerde zorg. Deze polissen maken het polisaanbod onnodig groot en onoverzichtelijk, vindt De Consumentenbond. De organisatie strijdt voor identieke polissen, om de schijnkeuze te stoppen en overzichtelijkheid op de zorgverzekeringsmarkt te creëren.