Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Prinsjesdag: wat weten we nu over de zorgverzekering in 2020?

 


In de Miljoenennota, die dinsdag tijdens Prinsjesdag is aangeboden, zijn de belangrijkste veranderingen in de zorg en zorgverzekering van 2020 bekend gemaakt. Wat staat er allemaal in de Miljoenennota en gaan we er op vooruit of juist achteruit? Wij vertellen je er meer over.

Stijging van de premie

In 2020 gaat de zorgpremie, net als voorgaande jaren, iets omhoog. De schatting is dat de zorgverzekering volgend jaar zo'n drie euro per maand duurder wordt. Daarmee komt de jaarpremie voor een basisverzekering uit op 1421 euro. Dit jaar was dat nog 1384 euro. De definitieve premies voor 2020 worden nu bepaald door de zorgverzekeraars en uiterlijk 12 november bekend gemaakt.

Korting collectieve zorgverzekering

Bij collectieve zorgverzekeringen verhogen zorgverzekeraars hun premie om daar vervolgens een korting op te geven. Hierdoor lijkt zo’n collectieve zorgpolis erg aantrekkelijk. Maar omdat deze verzekering niet perse de best passende optie voor jouw persoonlijke situatie hoeft te zijn, ben je vaak alsnog duurder uit. Vanaf 2020 wordt dit kortingspercentage op de basisverzekering verlaagd tot maximaal 5 procent.

Minder uitgebreide aanvullingen

De aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen worden de laatste jaren steeds verder uitgekleed. Dat gebeurt door de premie te verhogen of door de vergoedingen te verlagen. Resultaat is dat minder mensen een aanvullende verzekering afsluiten. En de mensen die dit wel doen, maken er vaak maximaal gebruik van. Zo zijn er nog maar enkele zorgverzekeraars waar je onbeperkt fysiotherapie vergoed krijgt. En ook de vergoeding van orthodontie wordt steeds minder. De kans is groot dat dit in 2020 ook weer gebeurt.

Eigen risico blijft gelijk

De huidige coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken dat het eigen risico de komende jaren gelijk blijft. Dat betekent dat je ook in 2020 maximaal 385 euro betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Als je voor een vrijwillig eigen risico kiest, kan dat bedrag oplopen tot 885 euro.

Zorgtoeslag gaat omhoog

Voor de mensen die recht hebben op zorgtoeslag is er goed nieuws, want de zorgtoeslag gaat in 2020 omhoog. Voor alleenstaanden gaat dit om 67 euro per jaar, wat neerkomt op iets meer dan 5,50 per maand. Gezinnen gaan er met 95 euro per jaar op vooruit. Of je recht hebt op zorgtoeslag in 2020, kun je nagaan op de website van de Belastingdienst.

Veranderingen basisverzekering

De overheid stelt ieder jaar de inhoud van de basisverzekering vast. De belangrijkste zorg, zoals de huisarts, spoedeisende hulp en verblijf in het ziekenhuis zit hier natuurlijk standaard in. Er verandert ieder jaar wel iets aan de inhoud van de basisverzekering. Zo worden er nieuwe geneesmiddelen of behandelingen toegevoegd, of verdwijnen er juist medicijnen of zorg waarvan de werking onvoldoende bewezen is. De volgende wijzigingen voor 2020 zijn bekend:

Logeervergoeding van 75 euro per nacht

​Mensen die ver van een ziekenhuis wonen waar ze worden behandeld maar niet worden opgenomen, kunnen een logeervergoeding krijgen. Die vergoeding is maximaal 75 euro per nacht als er sprake is van drie aaneengesloten dagen van behandeling.

Vergoeding van dure medicijnen

Wanneer een geneesmiddel vanwege te hoge kosten niet in de basisverzekering wordt opgenomen, werd normaal gesproken ook de apotheekbereiding niet vergoed. Maar vanaf 2020 wordt de apotheekbereiding wél vergoed, op voorwaarde dat deze prijs niet extreem hoog is.

Zorg specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden is vanaf 2020 onderdeel van het basispakket. Dit moet de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige verminderen. 

Regeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd

De subsidieregeling voor de NIPT wordt verlengd. Zwangere vrouwen kunnen daardoor ook de komende jaren kiezen voor de NIPT. Er geldt wel een eigen bijdrage van 175 euro.

Stoppen met roken wordt goedkoper

Goed nieuws voor mensen die roken, maar graag willen stoppen met hulp. Per 1 januari 2020 betaal je geen eigen risico meer voor het begeleidingstraject. De kosten hiervan werden al vergoed door de basisverzekering, maar vielen nog wel onder het eigen risico.

Aanmelden voor zorgalert

Schrijf je nu in voor de zorgalert. Je ontvangt van ons als eerste bericht wanneer alle premies bekend (half november) zijn en je een keuze kan maken voor een nieuwe zorgverzekeraar.