Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Wat zit er in het basiszorgpakket?

Het basiszorgpakket voor 2015 bestaat uit de volgende onderdelen:

 •  huisarts;
 • bezoek aan de sportarts, waarbij wel een verwijsbrief van de huisarts voor nodig is;
 • verzorging en verpleging welke thuis plaatsvindt, door middel van bijvoorbeeld wijkverpleging;
 • gehandicaptenzorg voor slechthorenden, slechtzienden en doven;
 • behandeling in ziekenhuizen door medisch specialisten;
 • verblijf in een ziekenhuis;
 • geriatrische revalidatiezorg, dit is de tijdelijke herstelgerichte zorg in een verpleeghuis na een ziekenhuisopname. Dit hoeft niet direct aan te sluiten op de ziekenhuisopname, voorwaarde is dan wel dat aantoonbaar is dat de patiënt de revalidatie nodig heeft en dat dit binnen een week na het vertrek uit het ziekenhuis start. Ook is er voor bepaalde patiënten revalidatiezorg mogelijk zonder ziekenhuisopname, bij een acute aandoening. Of de patiënt tot deze groep behoort moet blijken uit een geriatrisch onderzoek in het ziekenhuis;
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en internet behandeltraject; de eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling.
 • spoedeisende hulp over de hele wereld (let op, maximaal het Nederlandse tarief voor de behandeling wordt betaald);
 • ziekenvervoer;
 • kraamzorg en verloskundige hulp;
 • tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar;
 • geneesmiddelen; medicijnen volgens de bestaande vergoedingslimieten.
 • Therapieën ( (beperkte) fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, etc.) voor verzekerden t/m 17 jaar of bij chronische ziekte (vanaf de 21e behandeling);
 • prenatale testen: de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) wordt vergoed indien de uitslag van de combinatietest positief is. De NIPT is een onderzoek of het ongeboren kind het Down-, Edward- of Patausyndroom heeft. De combinatietest is wel voor eigen rekening tenzij de vrouw in kwestie medische indicatie heeft. Hierbij gaat het om vrouwen die een verhoogde risico hebben op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edward of Patau. Vrouwen die de NIPT in het buitenland laat uitvoeren omdat daar geen combinatietest verplicht is, krijgen als de uitslag van het onderzoek positief is de vervolgonderzoeken wel vergoed;
 • de operatie in Leuven (België) van een open ruggetje bij een foetus, mits er toestemming is van een Nederlands Universitaire Medische Centrum;
 • de behandeling die door de huisarts of praktijkondersteuner wordt uitgevoerd voor lichte psychische klachten bij kinderen onder de 18 jaar. Medicijnen tegen psychische aandoening voor de jongeren die niet in een instelling zitten worden ook vergoed binnen de basisverzekering;
 • de hoortoestellen voor kinderen onder de 18 jaar worden geheel vergoedt door de zorgverzekeraar, voor mensen ouder dan 18 geldt wel een eigen bijdrage;
 • de nieuwe behandeling Huidkanker tumor infiltrerende lymfocyten (TIL), bestemd voor mensen met een uitgezaaide melanoom, veroorzaakt door een ernstige vorm van huidkanker;
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater;
 • Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • Logopedie en ergotherapie;
 • Fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • Maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • 3 ivf-behandelingen;
 • Stoppen-met-rokenprogramma

Bekijk welke zorg voorwaardelijk is toegelaten tot het basispakket