Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Wijzigingen zorg 2016

Ieder jaar wordt er weer bepaald voor het volgende jaar welke wijzigingen er vinden op het gebied van de zorgverzekering. Wij hebben het voor u uitgezocht en op een rijtje gezet.

Het verplicht eigen risico stijgt

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat u zelf aan zorg moet betalen vanuit de basisverzekering. In 2015 was het bedrag hiervoor € 375,-. In 2016 heeft de overheid bepaalt dat dit stijgt met € 10,- naar € 385,-. U kunt zelf ook het bedrag voor de eigen risico zelf verhogen, als u niet of nauwelijks gebruik maakt van de zorg die binnen het eigen risico valt. In de regel wordt dan uw zorgpremie per maand lager.

Welke zorg valt buiten het eigen risico

Er is zorg waarvoor u niet aanspraak hoeft te maken van uw verplicht eigen risico. De onderstaande zorg valt namelijk niet onder het eigen risico:

 • huisartsbezoek;
 • Kraamzorg
 • Verloskundige hulp
 • Wijkverpleging
 • Zorg- en tandkosten voor kinderen onder de 18 jaar
 • Hulpmiddelen die in bruikleen zijn van de thuiszorg
 • Nacontrole van de nier- en leverdonoren
 • Ketenzorg CPOS en Diabetes Mellitus
 • De zorg die u met aanvullende verzekeringen hebt gedekt

Basispakket zorg

In vergelijking met de wijzigingen in 2015 verandert er in 2016 niet veel aan het basispakket. Er worden geen onderdelen uit het basiszorgpakket gehaald, alleen toegevoegd. Hieronder staat er opgesomd wat er wijzigt:

 • De eigen bijdrage voor hoortoestellen voor kinderen onder de 18 jaar wordt afgeschaft, de hoortoestellen voor kinderen worden dus geheel vergoed door de zorgverzekeraar.
 • De sportarts valt in 2016 ook onder de dekking van de basisverzekering. Wel is nog een verwijsbrief van de huisarts nodig.
 • De operatie van een open ruggetje bij een ongeboren kind wordt, als er toestemming is van een Nederlands Universitaire Medisch Centrum, vergoedt. Momenteel is deze operatie alleen mogelijk in Leuven (België).
 • De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een onderzoek waarbij wordt gekeken of het ongeboren kind het Down-, Edward- of Patausyndroom heeft. Deze test wordt alleen vergoedt als de combinatietest voorafgaand aan de NIPT positief is. Bij vrouwen die de NIPT test in het buitenland ondergaan -waar geen combinatietest verplicht is- waarbij de uitslag positief is, worden de vervolgonderzoeken wel vergoed. Dat was in het verleden niet zo geregeld.
 • Het medicijn Belimumab wordt gebruikt bij de behandeling aan de auto-immuunziekte SLE. Patiënten die ernstige klachten ondervinden en waarbij de standaard behandelmethoden niet genoeg werken komen in aanmerking voor de behandeling met Belimumab.
 • De nieuwe behandeling Huidkanker tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) is bestemd voor mensen met een uitgezaaide melanoom, dat veroorzaakt is door een erge vorm van huidkanker en wordt vergoed.

Bekijk hier het gehele basispakket van 2016

Zorgpremies

Uit de rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd blijkt dat de nominale premie voor de basiszorgverzekering kan gaan stijgen naar ruim 7 euro per maand. De zorgverzekeraars zelf bepalen de uiteindelijke premie, deze worden 19 november bekend gemaakt. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van de premies? Schrijf u dan nu in voor de zorgalert.

Wijzigingen inkomensafhankelijke premies voor Zvw en WLZ

De inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt in 2016 voor werknemers, maar voor ondernemers en gepensioneerden stijgt deze. De Wet langdurige zorg (voorheen de AWBZ genoemd) wijzigt in 2016 niet.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag wordt ieder jaar berekend aan de hand van de nominale zorgpremie. Aangezien de nominale premie in 2016 stijgt, gaat de zorgtoeslag ook stijgen. Alleenstaanden die in de laagste inkomenscategorie vallen, krijgen geschat zo’n 71 euro per jaar meer. De definitieve bedragen voor de zorgtoeslag worden binnenkort bepaald door het kabinet, wanneer de zorgpremies bekend zijn.

Ga terug naar de verzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: wijzigingen zorgverzekering 2016 van Peter Kotoff/ Shutterstock.com