Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Uitgaven voor zorg gestegen

In 2017 is twee miljard meer besteed aan zorg dan in het jaar ervoor. Uitgaven aan kinderopvang zijn het meest gestegen: met 7,2 procent. Dit meldt het CBS, naar aanleiding van nieuwe cijfers. In 2017 is 97,5 miljard euro aan de zorg uitgegeven.

De zorguitgaven in brede zin namen minder toe dan het bruto nationaal product, dat in 2017 met 4,3 procent groeide. De economie groeit. Tot de zorguitgaven in brede zin behoren geneeskundige en langdurige zorg, jeugdzorg, kinderopvang en alle vormen van welzijnszorg, zoals maatschappelijke dienstverlening en opvang van asielzoekers en dak- en thuislozen. Daarnaast omvatten ze ook de kosten, die beleids- en beheerorganisaties en fondsen in de zorg maken en kosten die betrekking hebben op zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die deze goederen en diensten leveren.

Per persoon

Per persoon werd er vorig jaar 5691 euro betaald aan de zorg (in 2016 lag dit 86 euro lager). Betalingen via overheid en verzekeringen beslaan 80 procent en uit eigen betalingen en vrijwillige verzekeringen kwam ongeveer 16 procent.

Meest gestegen

Het CBS meldt dat de uitgaven voor de kinderopvang het meest zijn gestegen. Een stijging van 7,2 procent zorgt voor een totale uitgave voor kinderopvang van 3,9 miljard euro. In 2017 kwamen er bijna 60.000 kinderen met kinderopvangtoeslag meer bij dan in 2016. Andere stijgende ontwikkelingen zijn:

  • Aantal arbeidsjaren in de sector gezondheids- en welzijnszorg met 2 procent;
  • Gemiddelde maandloon in de sector met ruim 1 procent;
  • Uitgaven aan medisch-specialistische zorg met 2,3 procent, aan deze zorg werd er in 2017 het meeste uitgegeven;
  • Uitgaven aan huisartsen met 3,4 procent;
  • Zorgkosten voor aanbieders van verpleging en verzorging met 3,6 procent.

Gedaald

Van de diverse uitgaven zijn de uitgaven voor maatschappelijk opvang als enige uitgave gedaald. Hier valt bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers en dak- en thuislozen onder. Deze uitgaven daalden met 7,5 procent.