Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Steeds minder wanbetalers van premie zorgverzekering


Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat het aantal inwoners van Nederland dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie in 2018 verder is afgenomen. Vanaf 2014 (een piekjaar) is het aantal wanbetalers van zorgverzekeringspremies met 30 procent gedaald van 298 duizend naar 206 duizend in 2018.

Van alle 18-plussers was 1,5 procent in 2018 een wanbetaler. In 2014 was dit percentage nog 2,2 procent. De daling komt mede door een wijziging in de Zorgverzekeringswet, die vanaf juli 2016 van kracht is. Door die verandering is het mogelijk voor iemand met een betalingsachterstand versneld uit te stromen als wanbetaler. Als die wetswijziging niet doorgevoerd zou zijn, was het aantal wanbetalers van zorgverzekeringspremie minder sterk afgenomen.

Wanneer wanbetaler?

Volgens de dikke Van Dale is een wanbetaler een ‘slechte betaler’. Ben je al een slechte betaler, wanneer je een keer te laat bent met betalen? Wanneer je de zorgverzekering minimaal 6 maanden niet betaald hebt, meldt de zorgverzekeraar je aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor een regeling voor wanbetalers. Wanneer je aangemeld bent bij het CAK betaal je geen zorgpremie meer, maar een bestuursrechtelijke premie aan het CAK. Deze premie komt neer op 125 procent van de gemiddelde zorgpremie.

Meeste wanbetalers

Uit de cijfers van CBS blijkt dat van de wanbetalers van zorgverzekeringen ruim 60 procent man is (voor bijna alle leeftijden). De meeste wanbetalers (72 procent) zijn 20 to 50 jaar oud. Mannen van 30 tot 35 betalen hun zorgpremie het slechtst: met 3,2 procent vormen zij de grootste groep wanbetalers van zorgpremies.

Verschillen

Verder blijkt dat het percentage wanbetalers van zorgverzekeringspremies verschilt per provincie en per gemeente. Onder meer de leeftijdsopbouw en de hoogte van het gemiddelde huishoudensinkomen per gemeente kunnen invloed hebben op die verschillen.