Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Financiële problemen ernstiger dan voorheen


Uit het rapport ‘Financiële Problemen 2018’ van het Nibud, blijkt dat het aantal mensen met financiële problemen afneemt, maar dat de ernst van de problemen toeneemt, juist bij hogere inkomens. Schadeverzekeringen worden niet meer betaald en energie wordt afgesloten.


Uit het onderzoek blijkt dat 1,5 miljoen huishoudens (21%) financiële problemen hebben. Van licht tot ernstig. Momenteel hebben 2,6 miljoen huishoudens moeite met rondkomen. Dit is minder dan in 2015, toen kwam 45% moeilijk rond, inmiddels 38% van de huishoudens. Momenteel staan huishoudens ook minder vaak rood en lenen ze minder dan toen.

Hogere inkomensgroepen in de problemen
Ondanks bovenstaande positieve ontwikkelingen, constateert het Nibud dat de problematiek verergert. Tot die inkomensgroepen behoren vooral jongeren tot 35 jaar, alleenstaanden met kinderen en de hogere inkomensgroepen hebben relatief gezien het vaakst ernstige betalingsproblemen. Opvallend is dat het Nibud voor het eerst constateert dat de hogere inkomens vaker ernstige betalingsproblemen hebben dan de andere inkomensgroepen. In 2009 kwam het afsluiten van energie of het leggen van een loonbeslag heel weinig voor. Inmiddels heeft 5 à 7% van alle huishoudens hiermee te maken. Ook groeit de groep huishoudens die de huur of hypotheek niet tijdig betaalt, van 12 procent (2012) naar 19 procent (2018).

Samenwerken
De problemen zijn echt ernstig wanneer mensen de schadeverzekering niet meer betalen. Het Nibud ziet graag dat verzekeraars meer gaan samenwerken met organisaties die zich bezighouden met vroegsignalering en schuldhulpverlening. Betalingsproblemen kunnen veel stress opleveren, wat weer veel persoonlijke ellende kan geven. Daarom is het des te belangrijker dat de problemen niet groter worden.

Nibud is geschrokken van het feit dat er heel weinig mensen met ernstige betalingsproblemen hulp krijgen bij het oplossen ervan. Velen weten niet waar ze voor hulp terecht kunnen, anderen overzien hun problemen niet voldoende en denken dat ze geen hulp nodig hebben. Best schrikbarend, aangezien financiële problemen van een dergelijke aard niet zomaar op te lossen zijn.