Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Wat zit er in het basiszorgpakket?

Het basiszorgpakket voor 2015 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • huisarts;
 • verzorging en verpleging welke thuis plaatsvindt, door middel van bijvoorbeeld wijkverpleging; 
 • gehandicaptenzorg voor slechthorende, slechtzienden en doven
 • behandeling in ziekenhuizen door medisch specialisten;
 • verblijf in een ziekenhuis;
 • geriatrische revalidatiezorg, dit is de tijdelijke herstelgerichte zorg in een verpleeghuis na een ziekenhuisopname. In 2014 moest dit direct aansluiten op de ziekenhuisopname, in 2015 hoeft dit niet direct erop aan te sluiten. Voorwaarde is dan wel dat aantoonbaar is dat de patiënt de revalidatie nodig heeft en dat dit binnen een week na het vertrek uit het ziekenhuis start. Ook is er voor bepaalde patiënten revalidatiezorg mogelijk zonder ziekenhuisopname, bij een acute aandoening. Of de patiënt tot deze groep behoort moet blijken uit een geriatrisch onderzoek in het ziekenhuis.
 • het verblijf in een geestelijke gezondheidzorginstelling (GGZ) voor het 2e en 3e jaar behandeljaar.  Het 1e jaar van de behandeling (zonder of met opname) zat ook al in 2014 in het pakket en blijft nu ook in het pakket;
 • spoedeisende hulp over de hele wereld (let op, maximaal het Nederlandse tarief voor de behandeling wordt betaald);
 • ziekenvervoer;
 • kraamzorg en verloskundige hulp;
 • tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar;
 • geneesmiddelen;
 • therapieën (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, etc.) voor verzekerden t/m 17 jaar of bij chronische ziekte (vanaf de 21e behandeling);
 • Prenatale testen: de NIPT (Niet Invasie Prenatale Test) wordt vergoed indien de uitslag van de combinatietest positief is. De NIPT is een onderzoek of het ongeboren kind het Down-, Edward- of Patausyndroom heeft. De combinatietest is wel voor eigen rekening tenzij de vrouw in kwestie medische indicatie heeft. Hierbij gaat het om vrouwen die een verhoogde risico hebben op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edward of Patau;
 • De behandeling die door de huisarts of praktijkondersteuner wordt uitgevoerd voor lichte psychische klachten bij kinderen onder de 18 jaar. Medicijnen tegen psychische aandoening voor de jongeren die niet in een instelling zitten worden ook vergoed binnen de basisverzekering.