Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Resultaten Kredietbarometer


In de eerste zes maanden van 2019 heeft 6,2 procent van de consumenten een betalingsachterstand op hun lening. Hoewel dit percentage gelijk is aan die van 2018, is het absolute aantal van mensen met een betalingsachterstand gestegen met ruim 5000 naar ongeveer 675000. Dit blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR, die deze twee keer per jaar publiceert.

Met de Kredietbarometer geeft BKR actueel inzicht in trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op de bij BKR geregistreerde contracten. BKR spreekt van een betalingsachterstand als er drie maanden niet is betaald. Inmiddels zijn er meer dan 10,9 miljoen mensen met een geregistreerd krediet. Dit aantal is gestegen.

Meer dan de helft

Van de betalingsachterstanden wordt momenteel bijna 57 procent binnen een half jaar en meer dan 70 procent binnen een jaar opgelost. Dit is al enkele jaren redelijk stabiel, hoewel over een langere termijn een daling is waar te nemen. In juni 2015 werd nog bijna 80 procent van de betalingen binnen een jaar opgelost.

Dertigers

Vooral dertigers (31-40-jarigen) hebben moeite met terug betalen: Bijna 12 procent van deze leeftijdscategoriei heeft een betalingsachterstand. Van de twintigers is dat 10 procent en van de jongere kredietnemers (18-24-jarigen) heeft ook al 8 procent moeite met terug betalen. Als consumenten de 40 hebben gepasseerd, daalt het percentage betalingsachterstanden.

Verzwegen studieschuld

Onlangs werd bekend dat veel oud-studenten hun studieschuld verzwijgen bij de aanvraag van een hypotheek (of andere lening). Studieschulden worden niet geregistreerd bij het BKR, omdat bij de invoering van het leenstelsel is afgesproken dat niet te doen. Aan de schuldensituatie van twintigers en dertigers kun je zien dat jongeren al vroeg in de problemen komen. Volgens het BKR is het noodzakelijk, om deze jongeren financieel te kunnen beschermen, alle leningen goed in kaart te brengen. Pas dan voorkom je overkreditering. Het probleem is echter dat studieschulden niet geregistreerd staan bij BKR, waardoor je geen duidelijk beeld van iemands schuldenpositie krijgt. Terwijl deze voor veel jonge volwassenen

de grootste financiële verplichting is. Gezamenlijk hebben zij voor bijna 22 miljard euro aan studieschuld. Dat is meer dan het uitstaande bedrag aan consumptief krediet. Hoewel er vanuit de politiek niets wordt ondernomen dergelijke studieschulden meer in het licht te brengen, moet de samenleving volgens het BKR niet de kop in het zand steken. Pas wanneer zowel consumenten als kredietverstrekkers één totaaloverzicht hebben van alle uitstaande leningen en het betaalgedrag, wordt de kans kleiner dat mensen in de schulden terecht komen.