Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Kredietbarometer: Steeds minder betaalachterstanden

Uit de halfjaarlijkse kredietbarometer van BKR blijkt dat er een blijvende daling zit in het aantal consumenten met een betalingsachterstand op hun krediet.

Er zijn 10,6 miljoen geregistreerde kredietnemers. Daarvan had 6,4 procent (674.000 consumenten) problemen met terug betalen. Dat is 0,1 procent minder dan een kwartaal eerder. Hiermee daalt het aantal consumenten met betaalproblemen al zeven opeenvolgende kwartalen. Het niveau van 2010 is bijna bereikt. In dat jaartal werd de economische crisis voelbaar voor veel consumenten. Daardoor namen de betalingsproblemen jarenlang alleen maar toe, licht BKR toe. Wanneer de economische vooruitzichten goed blijven, verwacht het BKR dat de daling de komende tijd doorzet.

Verlaag uw leningen

Klap van crisis
Uit de kredietbarometer blijkt dat vooral consumenten in de leeftijdscategorie 41-50 jaar betalingsachterstanden hebben. Van deze ruim 2,1 miljoen kredietnemers hadden bijna 182000 consumenten problemen met betalen. Van de 51 tot en met 60-jarigen hadden bijna 147000 van de ruim 2,3 miljoen consumenten te kampen met een betaalachterstand. Deze groepen kregen een harde klap van de crisis, waarbij velen hun baan verloren. Volgens het BKR blijkt dat, hoewel de economische vooruitzichten positief zijn, een deel van deze leeftijdscategorie moeite heeft om weer een baan te vinden. In een dergelijke situatie lopen hun financiële verplichtingen gewoon door.

Verlaag uw leningen

1 op 10
De groep die het vaakst een betalingsachterstand op haar krediet heeft, is de groep van 31 tot en met 40-jarigen. Hoewel het aantal mensen met een krediet in deze leeftijdscategorie lager ligt dan bij oudere groepen. In het tweede kwartaal had ruim 1 op de tien een betaalprobleem. Niet vreemd, volgens BKR. Consumenten in deze leeftijdscategorie nemen immers op deze leeftijd veelal ingrijpende beslissingen met vaak grote financiële verplichtingen, zoals het stichten van een gezin of het volgen van een extra opleiding. Wanneer er tegenslag komt, door bijvoorbeeld scheiding, baanverlies en dergelijke, kamp je gauw met betaalproblemen.

Verlaag uw leningen